Odla potatis

Givetvis finns det flera olika sätt att odla potatis på så du har den färdig till sommaren. Här kommer förslag på olika metoder och du får reda på vilket som passar dig bäst, eller som är mest lämpligt för ditt boende.

Förodla potatis i kruka eller tråg

Till midsommar vill i stort sätt alla ha färskpotatis och detta sätt är väldigt smidigt. Du sätter helt enkelt ner några potatisar i var sin kruka med jord. Det gör du redan i mitten av mars, eller början av april. De ska stå inomhus tills frostrisken är slut och då ska du plantera dem utomhus.

Föredrar du att sätta mycket potatis fyller du ett tråg i stället med lite blöt jord och lägger din sättpotatis över jorden, då letar sig rötterna snabbt neråt sen. Det är väldigt viktigt att både trågen och krukorna ställs svalt men ändå ljust, annars kan groddarna bli långa och alldeles bräckliga.

Du bör förgro potatisen cirka fyra till sex veckor innan de ska planteras om ute. Sätt gärna potatisarna i en äggkartong där det är svalt med mycket ljus. När groddarna är mörkgröna, knubbiga och maximalt två till tre centimeter är de redo att planteras utomhus. Det har ingen betydelse om dem blir gröna.

Odla potatis i sand

Hur lyckas du att få på potatis till midsommar om du bor i de norra delarna av Sverige där det ibland ligger snö kvar mycket längre än i söder? Jo, då bör du odla i sand. Du tar in sättpotatisen i mitten av mars eller början av april. Lägg dem på en plats där de får mycket ljus och temperaturen är någonstans mellan 15 till 20 grader. Det är väldigt viktigt att det finns mycket ljus, annars blir groddarna för långa. De bör inte vara mer än runt 10 till 15 millimeter du potatisen ska sättas om. På detta sätt kan man odla potatis och få dem färdiga till sommaren överallt i Sverige, oavsett hur vädret är under våren. Sätter du potatisen istället i sand är det enda som krävs en plats där solen ligger på ett par timmar om dagen.

Hur bör du sätta potatisen när du odlar i sand

Så här gör du när du planterar potatis i sand: Gör en egen ram av brädor som är 20–40 centimeter hög och ytan ska vara högst 2 kvadratmeter, fylld med sand. Du bör använda dig av antingen betonggrusgrus 08, natursand som kallas sättsand 08 med mera. Hur underlaget ser ut där du placerar ramen spelar ingen roll, men givetvis är det en fördel om den ligger bland jord så att eventuell markfukten kan tränga sig igenom sanden. Det underlättar vattningen markant.

Om du gör ramen lägre bör du först fylla botten med tidningar innan du fyller på sanden, detta för att du ska undvika flerårigt ogräs. Tidningarna förhindrar olika sorters ogräs att ta sig upp genom sanden den första sommaren, rötterna dör då under sanden.

Den 1 maj är senaste dagen för att sätta potatisen om den ska bli färdig till midsommar. Det ska fungera överallt i Sverige, även där snö kan ligga kvar länge. Strö på aska eller sand på snön bara några veckor före så smälter snön bort där du ska sätta potatisen. En fiberduk är också bra att ha för att hålla värmen.